2015 Na kole k Černému moři

Skupina amatérských cyklistů pod vedením Martina Ondráška zamířila tentokrát podél Dunaje k Černému moři. Jelikož takovéto vzdálenosti jsou na kole jen pro osoby trénované, podporujeme je alespoň logisticky. Po občerstvení v Balčiku jsme je i s koly odvezli zpět do ČR.