Pohádka Největší dar

 
Film vzniká za finanční podpory Zlínského kraje 
 
Moravskoslezského kraje
a Jihomoravského filmového nadačního fondu