Pohádka Největší dar

 
Film vzniká za finanční podpory Zlínského kraje 
 
Moravskoslezského kraje
Olomouckého kraje
 
 
Jihomoravského filmového nadačního fondu
 
Města Vsetín