Jonáškovo zábavné odpololedne

30.05.2015 12:00

Na benefiční akci ve Valašském Meziříčí se podílí rovněž cimbálová muzika VALAŠSKO a její hosté Marta Gerlíková Santovjáková, Karel Petružela, Veronika Štefková a tanečníci ze souboru Soláň. 

Více na www.nadacejonasek.cz/